AESTON
Fjotlandsrosa.no Fjotlandbygdemuseum.no
Stakkelandsbua

 

Denne bua har stått på det øverste bruket på Stakkeland. Etter det Johan Jerstad har granska, har det vore ei dobbelbu med inngong i midten. Han trur at bua kan vera frå den gong bruket vart delt i 1684.Opprinnelig har bua bare hatt ein etasje.Seinare er det bygd på ein etasje til.Bua er brukt mellom anna i hushaldet. Det står eit stort kjer i bua som det er skore inn årstalet 1665 i bunnen.Kanskje kan bua vera like gamal. Dette store kjeret har mellom anna Tora Øksendal (Lindeland) vore med å baka fullt med lefse. (ca. 1930 +/- ) Bua er no setta opp på Fjotland bygdetun. 13. august 2011 blei bua opna på museet. Ingeborg Haughom hadde eit lite foredrag om bua, og det kan du lese her:
Helsing
Tønnes
   
- Legg til i favoritter - Tips en venn